Projekty


Projekt
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010433 ZŘÍZENÍ
PRACOVNÍHO MÍSTA – ODBORNÝ PRACOVNÍK
je spolufinancován Evropskou unií.
Zřízení pracovního místa pro osobu z cílové skupiny pro získání praxe a zvýšení kvalifikace v oblasti výroby keramiky a cestovního ruchu.